piątek, 17 kwietnia 2009
Krótko o tym, jak wykipiał kocioł bałkański
Półwysep bałkański, zamieszkiwany od wieków przez 9 narodowości, przez niemal 500 lat znajdujący się pod panowaniem tureckim, w wieku XX stał się areną walk o wyzwolenie nielicznych, ale za to znacznie różniących się pod względem kulturowym i etnicznym nacji. W trakcie dwóch wojen bałkańskich w latach 1912-13 Liga Państw Bałkańskich (Bułgaria, Grecja, Rumunia, Serbia) wyparła wojska tureckie z ziem leżących po europejskiej stronie cieśniny Bosfor. Później w roku 1914, zamordowanie austriackiego następcy tronu, Franciszka Ferdynanda, przez serbskich terrorystów, przyczyniło się do wybuchu I wojny światowej. Po wojnie, tereny wyzwolone wcześniej spod hegemonii tureckiej (Serbię, Czarnogórę) oraz ziemie odebrane Austriakom (Karyntię, Dalmację) zjednoczono pod berłem dynastii Karadziordziewiczów w ramach Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Państwo to, pomimo antagonizmów między bałkańskimi narodami, sprawiało wrażenie trwałości. Tak było do aż do 17 kwietnia 1941 roku. Tego dnia, 68 lat temu, Jugosławia skapitulowała przed potęgą armii niemieckiej...
HistaVIEW w katalogu Gwiazdor

Ilość odwiedzin:

Banery:


Katalog stron internetowych

Katalog Dobrych Stron DI